x

جستجو بر اساس: NVR داهوا

  • یکشنبه 24 تیر 1397

    اولین NVR IVSS داهوا با قابلیت های هوشمند

    در سامانه های نظارت تصویری، هنگامی که در یک محیط افراد زیادی تردد می کنند، شناسایی چهره افراد، تجزیه تحلیل چهره ها، مقایسه چهره های جدید و قدیمی و غیره، همواره یک نیاز ضرورری می باشد. شرکت فن آوری های...

    بیشتر...