x
آموزش نصب دوربین IP چگونه است؟

سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398
بازدید: 3205 بار

سامانه مداربسته IP بر عکس نسل قبلیخود یعنی سامانه مداربسته آنالوگ دارای تفاوت هایی در نحوه کابلکشی و روش انتقال اطلاعات می باشد.تصاویر دوربین مداربسته IP به صورت داده دیجیتال بر روی بسترشبکه به دستگاه ذخیره سازی اطلاعات یا سرور انتقال می یابد.برای نصب دوربین مداربسته IP نیاز به اطلاعات مختصری در موردشبکه های کامپیوتری ، پسیو کاری و کابل کشی شبکه ، نحوه ی کار بادریل جهت سوراخ کردن دیوار و در صورت نیاز نصب داکت یا لولهفلکسی برای اجرای نصب به صورت استاندارد می باشید.شما می توانید با کمی حوصله و دقت مراحل کار را به ترتیب اولویت یادبگیرید. در ادامه مطلب قصد داریم شما را با تجهیزات و لوازم موردنیاز سیستم مداربسته تحت شبکه (IP) ، نحوه اتصال و نصب آنها بهیکدیگر آشنا نماییم.

تجهیزات مورد نیاز برای نصب سیستم مداربسته تحت شبکه (IP)

برای اجرای سامانه دوربین مداربسته تحت شبکه نیاز به تجهیزاتی میباشید که در زیر به طور کلی به آنها اشاره شده است :

دستگاه NVR : با توجه به تعداد ، کیفیت دوربین ها و پهنای باند موردنیاز ، باید دستگاه NVR متناسب با کار ما برای ذخیره و مشاهدهتصاویرانتخاب شود.

هارد دیسک : به یک یا چند هارد دیسک با ظرفیت مناسب برای ذخیرهسازی تصاویر دوربین مداربسته نیاز داریم. در هنگام خرید هارددیسکحتما به تعداد دوربینها و کیفیت آنها توجه شود.

کابل شبکه : با توجه به نوع دوربین و پهنای باند مورد نیاز باید از کابلشبکه مناسب با آن استفاده شود. در صورت مناسب بودن نوع و پهنایباندکابل های شبکه داخلی می توان از شبکه موجود در صورت وجودنیز استفاده نمود.

کابل شبکه وظیفه انتقال تصاویر مداربسته را به دستگاه NVR برعهده دارد. در صورت POE بودن دوربینهای مداربسته ، انرژی برقمورد نیازدوربینها نیز از طریق این کابل تامین می شود.

اتصالات شبکه : برای اتصال کابل شبکه به دوربین مداربسته IP ودستگاه NVR نیاز به سوکت شبکه می باشیم. باید به تعداد پورت هاسوکتشبکه برای اتصالات تهیه کنیم.

لوازم جانبی برای نصب : برای رعایت اصول استاندارد نصب دوربینمدار بسته و پنهان کردن و منظم کردن کابل ها و تجهیزات برقی میتوان ازداکت برق, باکس پلاستیکی, لوله فلکسی و  استفاده کرد.

تامین برق دوربین به صورت POE : در این حالت نیاز به کابل مجزابرای انتقال انرژی برق مورد نیاز دوربینها وجود ندارد و می توان انرژیبرق را ازطریق کابل شبکه به دوربین انتقال داد.

تامین برق دوربین توسط منبع تغذیه : در صورتی که به هر دلیلیبخواهید برق مورد نیاز دوربین را به صورت جداگانه تامین نمایید علاوهبر تجهیزاتگفته شده نیاز به این لوازم نیز خواهید داشت :

کابل برق دوربین مداربسته : در صورت نیاز به تامین برق مورد نیازدوربین به صورت مجزا ، باید برای تغذیه هر دوربین به متراژ مورد نیازکابل برقجداگانه تهیه شود.

منبع تغذیه یا آداپتور : برای تامین انرژی برق دوربین های مداربستهباید به ازای هر دوربین یک آداپتور تهیه کتید یا از یک منبع تغذیهمرکزی برایتامین برق همه دوربین ها استفاده کنید.

تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پروژه تحت شبکه:

 

علاوه بر تجهیزات اصلی برای پیاده سازی سیستم مداربسته به ابزار ولوازمی برای نصب نیاز خواهیم داشت که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 

استریپر کابل شبکه و کوآکسیال : می توان از این ابزار برای لختکردن سیم و کابل شبکه استفاده نمود.

آچار پرس زن سوکت شبکه : از این ابزار برای پرس سوکت شبکه بهسر کابل استفاده می شود ، اکثر پرس ها دارای سیم لخت کن نیز میباشند.

دریل : برای سوراخ کردن دیوار برای نصب پایه دوربین مداربسته یاخود دوربین مورد استفاده قرار می گیرد.

پیچ گوشتی : پیچ گوشتی چهار سو برای بستن پیچ های دوربین مورداستفاده قرار می گیرد.

سیم چین : برای بریدن کابل در متراژ های مورد نیاز مورد استفاده قرارمی گیرد.

راهنمای نصب دوربین مداربسته تحت شبکه (IP)

برای نصب دوربین مداربسته IP دو راه حل کلی وجود دارد و شما بایدبسته به نیاز خود یکی از آنها را انتخاب نمایید.

در سیستم نظارتی تحت شبکه معمولا از دو روش برای ذخیره تصاویراستفاده می شود. یکی از آنها استفاده از دستگاه NVR است کهبرای ضبطو بازبینی تصاویر دوربین تحت شبکه طراحی شده است.

روش دوم استفاده از یک کامپیوتر یا سرور برای ذخیره اطلاعات میباشد که معمولا شرکت ها یا سازمانهای بزرگ از این روش برایاتصال سیستمنظارتی خود به شبکه داخلی از آن استفاده می نمایند.

از دلایل دیگر استفاده از سرور برای ذخیره اطلاعات ، استفاده از نرمافزارهای نظارتی و تجزیه و تحلیل تصاویر می باشد که این نرم افزارهامیتوانند پردازش های متفاوتی را بر روی تصاویر انجام دهند.

شما باید با توجه به کاربری سیستم نظارت تصویری خود از یکی ازروش های فوق یا ترکیبی از این دو استفاده نمایید.

در این آموزش قصد داریم شما را با روش نصب با استفاده از هر دوروش فوق آشنا نماییم.

نصب دوربین مداربسته IP با استفاده از دستگاه NVR

قبل از آغاز مراحل نصب دوباره مکان نصب هر دوربین , علت استفادهاز آن و نیازهای مشتری خود را چک کنید و پس از توضیحات لازم وتائیدکار توسط مشتری مراحل نصب را آغاز نمایید.در ابتدا طرحی کلی از کابل کشی, محل نصب دوربین ها, محلهایی که باید سوراخ شوند را دقیقامشخص کنید. ( در صورت لزوم میتوانید آنها را روی کاغذ یا در صورت وجود نقشه محل نصب بر روی آنمشخص کنید ) قبل از شروع کابلکشی مسیر کابل و محل عبور آن را به دقتبررسی نمایید, امکان سوراخ کردن دیوارها را حتما بررسی کنید. درصورت وجود مشکل بعد ازمشخص شدن و بررسی مسیر جایگزین بهسراغ مرحله بعد در نصب خود می رویم. بسته به محل نصب و نیاز ما داکت برق, لوله فلکسی یا لولهفلزی رادر مسیر کابل کشی هر دوربین و جایی که برای آن در نظر گرفته ایمنصب می کنیم.

   در مسیر هر دوربین کابل شبکه و کابل برق ( در صورت POE نبودنسیستم ) را با در نظر گرفتن ضریب خطا متر کرده و ببرید. همیشهبرایبرش کابلها سعی کنید کمی بیشتر در نظر بگیرید تا با کوتاه بودنطول کابل مواجه نشوید. در سمت دستگاه NVR هم مقداری کابلاضافه برایجا به جایی احتمالی دستگاه NVR در آینده در نظربگیرید که در صورت جابه جایی دستگاه مشتری با مشکل مواجه نشود.کابلها را از محل نصبدوربین مداربسته درون داکت یا لوله فلکسیقرار دهید. کابلها را به دقت اندازه کنید.

 در صورت تامین برق دوربین های مداربسته توسط آداپتور باید درکنار محل نصب هر دوربین یک باکس پلاستیکی برای جا دادن آداپتوریااتصالان درون آن نصب کنید. البته می توان در صورت POE نبودنسیستم از منبع تغذیه مرکزی هم برای تامین برق استفاده کرد که دراینصورتنیازی به باکس پلاستیکی نمی باشد. ( توضیحات لازم درمورد مزایا و معایب هر کدام در مقاله مربوطه داده شده است دوربین های مداربسته رادر جایی که برای هر دوربین در نظر گرفتهاید نصب کنید. پس از اتصال سوکت RJ45 به سر کابل شبکه و پرسآن و در سمت دستگاه NVR بهسر دیگر , آن را به دوربین و دستگاهNVR وصل کنید. در این مرحله در صورتی که دستگاه NVR دارایتک پورت شبکه بود باید کابل شبکه بهسوئیچ POE متصل شود. درصورتیکه دستگاه خود دارای پورت های جداگانه باشد باید کابل به هرپورت متصل شود.

در صورت POE نبودن سیستم مداربسته دو مرحله زیر نیز باید انجامشود :

در صورت استفاده از آداپتور فیش آن را به دوربین وصل کنید. درصورتیکه از منبع تغذیه مرکزی استفاده می کنید باید فیش نری ومادگی را بهسر کابل برق وصل کنید. در صورت استفاده از آداپتور درکنار دوربین باید کابل برق را با اتصالات به آداپتور وصل کنید. ( درصورت POE بودناین مرحله از کار حذف می شود )پس از اتصال منبع تغذیه به برق و بررسی وصل بودن فیش ها به هردوربین مداربسته, به محل استقراردستگاه NVR رفته و دستگاه راپس از اتصال به برق و نمایشگر روشن می کنیم.

تست کردن نصب دوربین مداربسته تحت شبکه

در صورتی که تصویر دوربین های مداربسته قابل مشاهده نبود, ممکناست کابل شبکه یا برق قطع باشد یا دوربین مورد نظر خراب باشد. برایچک کردن موارد فوق سعی کنید با چک کردن IR دوربین یا بااستفاده از ولت متر از وصل بودن برق دوربین اطمینان پیدا کنید.در صورت وصلبودن برق به دوربین مداربسته ممکن است اتصالاتکابل شبکه مشکل داشته باشد یا کابل مورد نظر در جایی قطعی داشتهباشد. سعی کنید بهدقت مسیر کابل مورد نظر را بررسی کنید و مشکلرا رفع کنید.البته می توانید از تستر شبکه برای اطمینان از عدم وجود مشکل درکابل و اتصالاتاستفاده نمایید و همچنین چراغ مربوط به هر کابل رابررسی نمایید.

در صورت داشتن تصویر ، دوربین ها را با توجه به نیاز مشتری و درنظر گرفتن منابع نور و وجود مشکل ضد نور احتمالی به دقت تنظیمنمایید.توصیه می شود اینکار در طول روز انجام شود.پس از تنظیم تمامی دوربین های مداربسته نوبت به نصب هارد دیسکدر دستگاه NVR می رسد.اینکار بسیار ساده است برای شروع پیچقاب دستکاه ان وی آر را باز کرده و قاب روی آن را بردارید.سپس هارد دیسک را به کابل SATA و برقموجود در دستگاه وصلکنید. در صورت وصل نبودن طرف دیگر به مادربرد دستکاه آن را هم بهدستگاه وصل کنید. پس از استقرار و نصب هاردقاب دستگاه را میبندیم.دستگاه NVR را روشن کرده و هارد دیسک را فرمت می کنیم. ازتنظیمات دستگاه تنظیمات نور, تصویر و زمان بندیضبط را انجام میدهیم.پس از پایان کار تصاویر را به مشتری خود تحویل می دهیم.

نصب دوربین مداربسته IP با استفاده از سرور

برای اتصال دوربین IP به سرور یا کامپیوتر نیز می توان پس از انجامکابل کشی و مراحل اولیه که در بالا گفته شد. موقع اتصال کابل شبکهبهسوئیچ POE خروجی سوئیچ را به سرور یا کامپیوتر مورد نظر متصلنمود.

آدرس IP پیش فرض دوربین را که معمولا در دفترچه آن یادداشت شدهاست را پیدا کنید. شرکت ها معمولا از یک IP پیش فرض برایتولیدمحصولات متنوع خود استفاده می کنند. در صورت پیدا نکردن اینادرس می توانید برای این منظور از نرم افزارهایی مانند IP Finderاستفاده نمایید.پس از پیدا کردن IP دوربین رنج IP کارت شبکه کامپیوتر را به رنج IPدوربین تغییر می دهیم. با استفاده از وارد کردنIP پیش فرض دوربینو وارد کردن نام کاربری و رمز عبور پیش فرض به منو تنظیمات دوربینوارد می شویم.

در تنظیمات دوربین IP آن را به رنج شبکه خود تغییر داده و رمز عبورپیش فرض را برای مسائل امنیتی تغییر می دهیم. سپس میتوانیدتنظیامات کارت شبکه را به تنظیمات قبلی باز گردانیم.پس از انجام مراحل بالا اقدام به نصب نرم افزارهای نظارتی مدیریتتصاویر کهمعمولا توسط شرکت ها به کاربران خود ارائه می شوند میپردازیم.شما می توانید با استفاده از این نرم افزارها از تمامی امکاناتسیستم نظارتیخود استفاده نمایید. هر کدام از این نرم افزارهاامکانات متنوعی را بر اساس شرکت سازنده در اختیار کاربر قرار میدهند.همانطور که ملاحظهنمودید با اندکی دانش برقی ، فنی و شبکه میتوانید کار نصب دوربین های مداربسته IP را انجام دهید. سعی کنیدکار نصب را با آرامش وصرف زمان مناسب انجام دهید تا مشکلی درمراحل نصب پیش نیاید.