x
تفاوت انواع استاندارد های پورت سریال

یکشنبه 05 شهریور 1396
بازدید: 2826 بار

استانداردهای ارتباط سریال که با عنوان های RS232 ، RS422 ،RS423 و RS485 که به ترتیب در سال های ۱۹۶۲، ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۸ عرضه گردید و جایگزینی مناسب برای ارتباط پارالل(موازی) میباشد.

ارتباط سریال به جای ارتباط موازی و در نظر گرفتن تمهیدات کاهش نویز می باشد. در ارتباط سریال ، داده ها از یک سیم عبور می کند یعنی بیت ها پشت سر یکدیگر به صورت سریال و با سرعت خاصی منتقل می گردد. شکل زیر تفاوت میان این دو ارتباط را نشان می دهد.

 

 

 نحوه انتقال دیتا

در انتقال دیتای سریال یک Transmitter (فرستنده) و یک Receiver (گیرنده) وجود دارد که میتوانند به صورت Half-Duplex (نیم دو طرفه) یا Full-Duplex (تمام دو طرفه) با یکدیگر، دیتا مبادله نمایند. در حالت نیم دو طرفه ، دیتا فقط در یک جهت می تواند عبور نماید و در یک زمان دیتا یا در حال رفت است و یا در حال برگشت می باشد اما در حالت تمام دو طرفه مسیرهای رفت و برگشت کاملا مجزا از هم بوده و همزمان دیتا در آنها جابجا می شود. شکل زیر تفاوت این دو نوع ارتباط را نشان می دهد. استانداردهای RS232، RS422 و RS423 همگی Full-Duplex هستند در حالی که استاندارد RS485 به صورت Half-Duplex می باشد.

 

فارغ از بررسی فنی در مورد نحوه ارسال دیتا بر روی پورت سریال تنها کافی است به این نکته اشاره کرد که ساختار ارسال دیتا بر اساس مدولاسیون دیجیتال صورت میگیرد و در محدوده ای از ولتاژ منفی و مثبت پالس ها مدوله میگردند.

مهمترین تفاوت در این استاندارد ها بازه ولتاژ ارسال دیتا میباشد که باعث میشود نویز و یا سیگنال های جانبی کمتر بر روی دیتای ارسالی اختلال ایجاد نمایند و در نتیجه قابلیت ارسال سیگنال در مسافت های طولانی تر را مقدور میسازند. برای مثال در استاندارد RS485 بازه ولتاژ ۱٫۵-+ تا ۶-+ ولت میباشد و میزان حساسیت ورودی گیرنده +-۲۰۰mV است که این مقدار در مقایسه با RS232 که میزان آن +-۳ ولت میباشد سبب شده که RS485 از نویز پذیری کمتری برخوردار بوده و فواصل طولانی تر را پشتیبانی مینماید.

تفاوت دیگر آن ها قابلیت های ارتباط در دستگاه های مختلف میباشد که برای نمونه RS232 قابلیت پشتبانی از ۱فرستنده و ۱ گیرنده را در یک ارتباط دارد، یا RS422 قابلیت ۱فرستنده و ۱۰گیرنده را دارا میباشد.

استاندارد RS485 این مقدار در فرستنده و گیرنده ۳۲ میباشد که توسعه دهندگان آن را به ۱۲۸ ارتقا داده اند.