x
حذف Auto reboot دستگاه های داهوا

دو‌شنبه 01 آبان 1396
بازدید: 2812 بار

حذف Auto reboot دستگاه های داهوا

 

ویژگی auto rebooting  یا راه اندازی مجدد در دستگاه های داهوا هر هفته یک بار روز سه شنبه و در ساعت ۲ اتفاق می افتد.

 

***

 

کمپانی داهوا ویژگی راه اندازی مجدد و خودکار (auto rebooting) را از روی دستگاه های ذخیره ساز خود حذف کرد.

 

داهوا و در این سالها محصولات  خود را طوری برنامه ریزی کرده بود که در تاریخ مشخصی از هفته راه اندازی مجدد شوند. این ویژگی از مسیر setup > auto maintain > auto reboot قابل تنظیم است، که در حالت عادی هر هفته روز سه شنبه در ساعت ۲:۰۰ انجام می گرفت.