x
دوربين مداربسته H265 چیست؟

دو‌شنبه 30 اردیبهشت 1398
بازدید: 2244 بار

H.265 مخفف High Efficiency Video Coding ورژن ۲۶۵ و به معنیکدگذاری ویدیویی پربازده (HEVC) می باشد

این کدک یکیازاستانداردهای فشرده سازی تصاویر می باشد که اخیرا جایگزین نسل قبلیخود یعنی H.264 شده است. این استاندارد نسبت به نسل قبلیخود داراینرخ فشرده سازی تا ۲ برابر بیشتر در همان سطح کیفیت می باشد یا میتواند کیفیت تصویر را با همان نرخ بیت افزایش دهد. ایناستاندارد فشردهسازی از تصاویر تا رزولوشن ۸۱۹۲×۴۳۲۰ پشتیبانی می کند و به راحتیاز دوربین های مداربسته ۴K و ۸K پشتیبانی میکند.حجم داده ها واستانداردهای ذخیره سازی یکی از دغدغه های مهم شرکت ها در طراحی وساخت دستگاه های ذخیره سازی تصاویر دوربینمداربسته می باشد. بااستفاده از این استاندارد فشرده سازی می توان تصاویر را با نصف حجمفعلی استاندارد H.264 ذخیره کرد و تصاویر را بازمان بیشتر بر رویدیسک سخت ذخیره نمود. فرمت H.265 به زودی جایگزین فرمت قبلی فشردهسازی خواهد شد و اکثر دوربین هایمداربسته ، دستگاه های ذخیره سازیتصاویر مداربسته مانند دستگاه های دی وی آر و ن وی آر   به این استاندارد جدیدمجهز خواهند شد.در حال حاضرکیفیت تصویر ارائه شده توسط دستگاههای ذخیره سازی تصاویر مداربسته با استاندارد H.265 نسبت به نسلقبلی خود یکسان می باشد اماحجم تصاویر آنها تا ۵۰ درصد نسبت به نسلقبلی افزایش پیدا کرده است و این کاهش حجم کمک زیادی را به فناوریتحت شبکه که حجمتصاویر به دلیل کیفیت بالا زیاد می باشد ، کرده است وذخیره سازی و بازبینی تصاویر را آسانتر کرده است.در حال حاضر برخیاز تجهیزاتنظارتی به این فناوری مجهز شده اند اما پیش بینی می شود بهزودی دوربین مداربسته و تجهیزات ذخیره سازی شرکت های مختلف بهاینفناوری جدید مجهز شوند و زمان ذخیره سازی تصاویر مداربسته را افزایشدهند.