x
راه اندازی Backup از طریق FTP در دستگاه های داهوا

شنبه 19 خرداد 1397
بازدید: 3193 بار

نرم افزار CoreFTP را از طریق لینک روبرو دانلود کرده ...

۱٫نرم افزار را از طریق لینک روبرو دانلود کرده: http://www.coreftp.com/server/index.html

 

۲٫نرم افزار را نصب کرده ،پس از نصب پنجره ی زیر باز میشود.برروی Setup کلیک کنید.

۳٫بر روی New  کلیک کنید.

۴٫ را به صورتیکه در شکل مشخص شده با توجه به توضیحات تنظیم کنید و بر روی Ok کلیک کنید.

Domain IP/Address: (Your LAN IP Address. From Command Prompt input, “ipconfig”)

Port: 21 by default can be changed to any other port if needed.

Base Directory: (This will be where the files are stored.)

Allow key authentication: (Checked)

۵٫به صورتی که در شکل نشان داده شده بر روی New  کلیک کنید و پارامترها را به صورت زیر تنظیم کنید.

User name: (Any)

Password: (Any)

Home Directory: (Where you want the files to be stored)

Always allow login: (Checked)

->

۶٫بر روی  کلیک کنید.

 .تمام چک باکس ها را به صورت زیر تیک بزنید.

۸٫بر روی add  کلیک کرده و مسیر دلخواه برای بک آپ گیری را مشخص کنید.

۹٫بر روی Ok  کلیک کرده سپس Start را بزنید.

۱۰٫IP  آدرس سرور را در مرورگر وارد کنید.

 

Example: ftp://172.16.16.54/

۱۱٫اگر همه عملیات های بالا را به درستی انجام داده باشید از شما درخواست Username  ,  پسورد میشود .با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که در سرور ساخته اید به محلی که در مرحله قبل مشخص کرده ایدهدایت میشوید.

۱۲٫در NVR  یا DVR وارد شوید و به مسیر زیر بروید.پارامتر هارا به صورت زیر تنظیم کنید.

Main Menu -> Settings -> Network -> and input the following:

Host IP: (Your FTP server’s IP address)

User: (Your FTP server’s user name)

Password: (Your FTP server’s password)

Remote Directory: /

۱۳٫به مسیری که در سرور مشخص کردید بروید و ها را مشاهده میکنید.