x
کنترل دسترسی و رویارویی با چالش بیمارستان ها

پنجشنبه 14 بهمن 1395
بازدید: 2821 بار

به گزارش یوتاب به نقل از سایت سکیوریتی ورد هتل، استفاده از سامانه کنترل دسترسی به عنوان بخشی از هزینه های نوسازی ۳۵ بیلیون یورویی بیمارستان ها و سایر خدمات مراقبت های فوری است که دانشگاه Aintree در شهر لیورپول انگلستان در شرایطی که شرکت آسا آبلوی به دنبال ارتقاء سامانه کنترل دسترسی خود بود راهکار قفل بی سیم Aperio از شرکت آسا آبلوی را برای برقراری امنیت در بیمارستان انتخاب کرد...

برای حصول اطمینان لازم است تا کنترل دسترسی منعطف، عملکردهای امنیتی روزانه را ساده سازد و دسترسی عمومی حتی در مناطق حساس افزایش یابد. سامانه های بی سیم هزینه پایینی دارند، بنابراین نصب سریع، مؤثر و بدون اختلال در کارهای روزانۀ بیمارستان انجام می شود. شرکت آساآبلوی و شرکت گرنتفن برای ارائه برنامه ای واحد با هم همکاری می کنند

بیمارستان ها چالش امنیتی پیچیده ای را به نمایش می گذارند. از بیمارستان ها باید به عنوان فضا های عمومی یاد شود در حالی که دارای دارایی های بسیاری هستند که در تمام ساعات باید از آنها حفاظت شود

دارایی های مهم درون بیمارستان ها شامل بیماران، پزشکان، پرستاران و کارمندان پشتیبانی می باشند. حفاظت از داروها و اطلاعات محرمانه بیمار بسیار مهم است. در آزمایشگاه ها تحقیقات حساس و حتی خطرناک یا ابزار های آزمایش باید به صورت مداوم نظارت شوند. متأسفانه تجهیزات با ارزش آزمایشگاه، در معرض خطر سرقت و خرابکاری هستند

 

بنابراین وجود چالش های منطقی بی دلیل نیست. بیمارستان ها معمولاً مکان های بسیار بزرگی هستند و قفل ها باید با سامانه تشخیص حریق و دوربین مدار بسته و سایر سامانه های امنیتی دیگر یکپارچه شوند. همه کاربران حقوق مساوی دارند کارمندان بخش پزشکی، نطافت کنندگان، بیماران و ملاقات کنندگان، و کارگران، لازم است تا خواسته هایشان مرتفع شود. آزمایشگاه ها با مراجعین متعدد و پیمانکاران اگر با دسترسی در زمان معین، مدیریت شوند در امنیت هستند. در صورتی که برقراری امنیت دچار نقض شود، تحقیق و بازرسی در این زمینه ضروری است. در حقیقت پیروی ار مقررات واجب است

 

سامانه کنترل دسترسی شرکت آسا آبلوی این امکان را برای پزشکان و پرستاران ایجاد می کند تا در ساعات کاری خود دسترسی به ورود را کنترل کنند. مدیران اطلاعات زنده ای را در مورد محل کار درمانگاه و دفتر های مدیریت در اختیار دارند. مسیر های منتهی به مکان های مهم مانند آزمایشگاه ها و اطاق های نگهداری دارو باید کنترل شوند. مدیران بیمارستان می توانند برای ساختمانهای جدید کنترل دسترسی را توسعه دهند یا نظارت را در صورت نیاز بر فضاهای بیشتری ایجاد کنند

 

استفاده از سامانه های پیشرفتۀ بی سیم راهی برای توسعه و ارتقاست و ایجاد امنیت در بیمارستان مقرون به صرفه خواهد کرد

منبع: سکسوریتی ورد هتل